Ľudová hudba ďatelinka pod vedením O.Molotu a jej sólisti

1. V tej Detve má môj milý pekný domček
2. Prečože ma môj bača klial – A tam dolu pod jedličkou
3. Nepovedz ty, diouča, materi
4. Po drábsky
5. Nebudem sa ja ženiť – Načo mi je, načo mladá žena – Pekný vták, veselý –
Opýtaj sa Baláža
6. Keď som išla okolo hájka zelenýho
7. Strigônske melódie
8. Už je Mitra, aj po Mitre – Zahrajte mi, hudci
9. Vtedy môjho synka vzali – čože som, bože môj, taká prenešťastná –
Povej, vetrík, povej – Rozšír sa, stromečku
10. A v tom našom dvore rastie planka
11. Pozdola tej Detvy mútna voda tečie
12. Nôty skríža
13. Ľalia, ľalia, ruža prekvitala – Načo ste ma, mama moja
14. Rozkazovačky z Detvy
Ani mi tí hudci – Dneska som na doline – Na zelenej pažiti –
Ej, nôcky, moje nôcky – V zelenom hájičku – Pásla Anička –
Javoria, vraj, javoria – Poľana, Poľana – Čakajte ma, mamko moja –
Ja som sám, jediný – Hej, či sa mi to zdalo – Ešte ja raz do vás pôjdem –
Keby tie hory

Účinkujúci:
Spievajú: Milan Križo (1928) – 2; Eva Faklová (1954) – 3,9; Jozef Výbošťok (1942) – 5;
Daniela Komárová (1950) – 6,11; Ján Dúbrava (1936) – 8; Anna Klimová (1956) – 13
a ženská spevácka skupina pod vedení Veroniky Golianovej (1914) – 1,10
Rozkazujú: (14)
Milan Križo (1928), Ján Poničan – Kubík (1922), Ján Dúbrava (1936), Igor Kovačovič (1938), Ján Mráz (1935),
Jozef Výbošťok (1942).
Ľudovú hudbu ďatelinka vedie Ondrej Molota.